2 stycznia 2017

ZASTOSOWANIE HARCERSKIEGO SYSTEMU WYCHOWAWCZEGO NA ETAPIE TWORZENIA NOWEJ JEDNOSTKI HARCERSKIEJ.
Harcerski system wychowawczy rozumiany jest jako spójność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu. Stały rozwój zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, a nawet instruktorów możliwy jest tylko wtedy, gdy kierujemy się harcerskimi zasadami, wykorzystując metodę harcerską tworzymy program funkcjonowania jednostki, który ma pobudzać do działania, kształtowania cech i umiejętności przydatnych w życiu codziennym.
Harcerski system wychowawczy oparty jest na trzech zasadach: SŁUŻBA, BRATERSTWO i PRACA NAD SOBĄ.  Wychowując pamiętajmy o tych zasadach. Musimy też pamiętać, iż kształtujemy osobowość młodego człowieka, który ma już swoje wartości nabyte w domu rodzinnym, szkole, itd. Niejednokrotnie wartości te pokrywają się z tym, co drużynowy chce przekazać swoim harcerzom. Jednak niewątpliwie jest to proces trudny. Warto też pamiętać, iż oddziaływając na młodego człowieka, wybrana przez nas metoda harcerska powinna oddziaływać na wszystkie sfery Jego rozwoju.
Każdy z Nas ma swoje marzenia, jedne są duże inne mniejsze. Ja od zawsze marzyłam, aby otworzyć własną drużynę harcerską. Zajęło mi to dwa lata za nim zdecydowałam się na tak duży i odpowiedzialny krok. Na początku nie wiedziałam czego mogłam się spodziewać. Było wiele pytań, na które nie znałam odpowiedzi. W końcu nadeszła ta wielka chwila i odbyła się pierwsza zbiórka drużyny próbnej. Było to ponad 3 lata temu…
Pierwsze kroki naszej drużyny były trudne. W miarę upływu czasu moje działania doprowadziły do tego, iż jednostka zaczęła się coraz bardziej integrować, poznawać, a co najważniejsze wypracowałam to co dla drużynowego i przybocznych jest najważniejsze – szacunek. Szacunek i zaufanie nie tylko harcerzy i harcerek ale także rodziców. Z czego jestem niezmiernie dumna.
Funkcjonowanie drużyny według harcerskiego systemu wychowawczego wcale nie jest trudne. Jest to coś co stosuje się na każdej zbiórce. Każda zbiórka, bez względu na to, czy siedzimy w pomieszczeniu czy wychodzimy na grę terenową oddziałuje (powinna) na harcerza we wszystkich sferach jego rozwoju: duchowego, intelektualnego, społecznego oraz fizycznego. Zadaniem drużynowego jest tak pokierować pracą jednostki i tym co harcerze będą robić na zbiórkach, aby uaktywnić nie tylko samego harcerza, ale także całą drużyną i zastępy.
Przygotowania do otwarcia drużyny były długie. Pomogły mi w tym kursy oraz posiadane przeze mnie wykształcenie pedagogiczne. Trzeba pamiętać, że pracując z dziećmi, młodzieżą mamy do czynienia z istotą ludzką, która tak samo jak my myśli, czuje i poznaje. Każdy etap naszego życia charakteryzuje się innym sposobem poznawania, odczuwania i nauki. W wieku 10-13 lat harcerze poznają najchętniej przez działanie. Nie lubią siedzieć w harcówce. Dlatego też, co roku układając plan pracy wybieram takie metody harcerskie, aby było w nich jak najwięcej własnego działania członków drużyny. Tak by działając sami mogli wyciągać wnioski i odkrywać nieznane. W ciągu roku harcerskiego bierzemy udział w rajdach, biwakach, a każdy rok zostaje podsumowany na obozie, gdzie mogą oni sprawdzić zdobytą wiedzę oraz doszlifować swoje umiejętności i postawy.  
13 Leszczyńska Drużyna Harcerska działa od 4 lat. Na chwilę obecną w mojej drużynie są 3 zastępy: dwa męskie i jeden żeński. Jesteśmy drużyną, która uwielbia przygodę, niczego się nie boi. Bierzemy udziały w wielu imprezach hufcowych, ale także ogólnopolskich. Uwielbiamy biwaki, obozy, podczas których jeszcze bardziej poznajemy siebie, swoje możliwości i słabości. Dzięki czemu nasze więzi są coraz silniejsze i jesteśmy coraz bardziej zintegrowani.
Podsumowując pragnę podkreślić iż to wszystko co dzieje się w naszym małym środowisku drużynowym, dzieje się dlatego iż działamy w oparciu o harcerski system wychowania.

dh. phm. Iwona Śmiłowska-Zydorczyk

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza