15 grudnia 2014

GRA TERENOWA "FORT WINIARY XI"

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP i
100 Poznańska Drużyna Harcerzy
im. gen. Stanisława Maczka
zaprasza - drużyny harcerskie, reprezentacje hufców do udziału w:
Grze terenowej
„FORT  WINIARY  XI”

 1. Termin: 24. stycznia 2015 roku.
 2. Miejsce: Fort Winiary (Cytadela).
 3. Honorowy Patronat – Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP dh. harcmistrz Tomasz Kujaczyński.
 4. Uczestnicy: Drużyna wystawia dowolną ilość patroli 5 - 7 osobowych. W skład patrolu wchodzi: 1 funkcyjny (wiek do 16 lat) pozostali wiek 10-15 lat. W imprezie biorą udział tylko drużyny harcerskie i starszoharcerskie (szkoła podstawowa i gimnazjum). Nie przewiduje się udziału wędrowników. Pełnoletni opiekun patrolu ponosi odpowiedzialność za harcerzy i może uczestniczyć w grze tylko, jako obserwator. Jeżeli stwierdzimy aktywny udział opiekuna w grze – możemy zdyskwalifikować patrol.
 5. Ekwipunek patrolu: działający w trakcie GRY telefon kontaktowy (numer podany w zgłoszeniu i potwierdzony w trakcie odprawy startowej), proporzec, przybory do pisania – ołówki i kredki (długopisy i pisaki mogą na zimnie odmówić współpracy), notatnik, zegarek, folia do mapy, apteczka busola. Patrol powinien znać numer polisy ubezpieczeniowej wystawionej dla hufca.
 6. Patrole na punkt startu meldują się w strojach organizacyjnych dostosowanych do warunków atmosferycznych (min. nakrycie głowy organizacyjne) i z ekwipunkiem jak w pkt. 4.
 7. Informacje o grze, omówienie trasy na odprawie przed startem.
8.      Zachowanie niegodne harcerza może być podstawą do dyskwalifikacji patrolu.
  1. Organizatorzy lojalnie ostrzegają, że na trasie będą mieć „swoich ludzi”.
  2. Należy spodziewać się pytań z zakresu poznańskich fortyfikacji.
 1. Terminarz:
-          9.45 - zbiórka ekip przy czołgach (koło Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu/Muzeum Uzbrojenia) – prosimy o wcześniejsze przygotowanie „List startowych”
-          10.00 - APEL rozpoczynający grę
-          10.15 - odprawa przed grą
-          10.30 - start GRY
-          13.00 - zamknięcie mety
-          13.30 - Apel - ogłoszenie wyników
 1. Organizatorzy poza doskonałą zabawą (mamy taką nadzieję :) zapewniają: dyplomy udziału, dla najlepszego patrolu „Puchar 100 PDH” Dla najlepszego patrolu ze 100 PDH tradycyjny „Wazon przechodni”.. Poczta Harcerska nr 81 – przygotuje specjalną kartkę pocztową i okolicznościowy datownik.
 2. Interpretacja regulaminu i zasad gry należy do organizatorów.
 3. Udział w imprezie jest darmowy. Jednak ze względów organizacyjnych (mapy, regulaminy, herbata itd.) prosimy o zgłoszenia: email: gbrodi@interia.pl, 100pdh@gmail.com lub telefoniczne (SMS) chęci udziału w imprezie do organizatorów:
hm. Grzegorz Maciejewski - tel. 0604581174            phm. Maciej Nowak - tel. 0512265853
            w dniach: od 12 do 20 stycznia 2015 w godzinach raczej wieczornych.
Do zobaczenia na trasie:
C Z U W A J !!!
Komenda i organizatorzy:


hm. Grzegorz Maciejewski - kom
hm. Zbyszko Kruszona – z-ca
phm. Tomasz Włoch
phm. Maria Trybs
hm. Maria Kulikowska
phm. Maciej Nowak - oboźny
pwd. Norbert Wencel
pwd. Marta Broda
sam. Natalia Myszka
„Szwadron Sztabowy 100PDH”
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100
Poczta Harcerska nr 81
==========================================
Gra terenowa
„FORT  WINIARY  XI”
POZNAŃ 24.01.2015 r.
==========================================

KARTA  STARTOWA

DRUŻYNA


IMIENIA


ZASTĘP


HUFIEC


Telefon kontaktowyDane uczestników:

Lp.
Stopień, Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Klasa
Funkcja
1.     Zastępowy(a)
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

Dane instruktora:

Lp.
Stopień, Imię i Nazwisko
Telefon
9.     Numer startowy patrolu: _________                     Godzina Mety:          ______________


Zdobyte punkty: ________________                     Zajęte miejsce:          ______________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza